Fysioterapis

Fysioterapialla pidetään toimintakykyä yllä

Fysioterapian tavoite on ylläpitää ja parantaa ihmisen toimintakykyä ja liikkumista. Lähtökohtaisesti tämä tarkoittaa, että ensin fysioterapiassa selvitetään asiakkaan tämän hetkinen toimintakyky ja toimintaa rajoittavat tekijät. Usein syynä ovat tuki- ja liikuntaelimistöön sekä liikkeisiin liittyvät toiminnot ja rakenteet.

Toimenpiteet voivat kohdistua joko sairauden tai tapaturman aiheuttamaan loukkaantumiseen, synnynnäiseen vammaan tai ikääntymisen aiheuttamaan alentuneen toimintakyvyn edistämiseen. Koska kaikki toimenpiteet riippuvat asiakkaan nykyhetken tilasta, pitää fysioterapeutilla olla riittävä ammattitaito yksilöllisten harjoitteiden suunnitelemiseksi.

Yleisiä tapoja, joilla alkukartoitus tehdään, ovat muun muassa haastatteleminen, palpointi, havainnointi ja erilaiset manuaaliset tutkimukset. Näiden perusteella laaditaan diagnoosi ja suunnitella itse terapian toteuttaminen. Terapian tärkein tehtävä on saavuttavaa arkielämän toimintakyky, riippumatta vammasta tai liikuntaesteestä. Tavallisesti arviointiin kuuluu myös ympäristötekijöiden arvioiminen.

Fysikaalinen terapia

Fysikaalinen terapia on erilaisten välineiden ja fysikaalisten vaikutusten käyttö kivun lievittämiseksi, liikkuvuuden parantamiseksi ja aineenvaihdunnan kiihdyttämiseksi. Erilaisia fysikaalisen terapian hoitomuotoja ovat mm. akupunktio, sähköhoidot, kylmähoidot ja lämpöhoidot.

Manuaalinen terapia

Vastaavasti manuaalinen terapia keskittyy nivelten, hermojen ja lihasten toimintaan ja tutkimiseen. Tavoitteena on poistaa ja ennaltaehkäistä tuki- ja liikuntaelimistön toimintarajoitteita, sekä tarvittaessa lievittää kipua ja täten parantaa asiakkaan fyysistä suorituskykyä.

Menetelminä käytetään nivelten ja pehmytkudoksen mobilisointia ja manipulointia sekä erilaisia terapeuttisia harjoitteita. Pehmytkudoskäsittely sisältää hierontaa ja mobilisoivia harjoitteita. Mobilisointi (sekä nivelet että pehmytkudos) tarkoittaa liikeratojen ja -laajuuksien normalisointia. Normalisointi voi olla sekä yliliikkuvan nivelen optimointia että aliliikkuvan liikeratojen laajentamista.

Fysioterapiaa tarjoavia yrityksiä on Suomessa runsaasti.